[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักปลัด อบต.ลำเหย
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
 

 
 
 

  
ข่าวสารทั่วไป
1 โดย : admin
1/พ.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 15 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ....
9 โดย : admin
9/เม.ย./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผลคะเเนนการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเเละลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ 1 เมษายน 2563 ( 22 / )
    ประกาศผลคะเเนนการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเเละลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ 1 เมษายน 2563 อ่านต่อ....

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00004 : Google Thailand new feature is coming  (108/0)
ปิ๋มจ๊ะ
19 ก.ย. 2562 : 17:08
00003 : สวัสดีค่ะ  (118/0)
ปู
3 ก.ย. 2562 : 16:45


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม