หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตำบลลำเหย

กลุ่มทำธูป บ้านทุ่งสีหลง หมู่ที่1

 
ผลิตภัณฑ์ธูปหอม
คุณบุญสม บุญช่วย
เบอร์โทร 084-8021558
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานจากพลาสติก หมู่ที่ 1
เรือปั่นไฟเบอร์กลาส (เรือเป็ด) หมู่ที่ 1
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานจากพลาสติก,โคมประดิษฐ์ ที่ใส่กระดาษทิชชู่
เรือปั่นไฟเบอร์กลาส (เรือเป็ด),ถังเก็บน้ำ,ถังบำบัดน้ำเสีย
คุณวงเดือน พูนภิญโญ
ผู้ใหญ่มงคล โสภาพ
เบอร์โทร.086-1777597
เบอร์โทร 081-8582342
ศูนย์ผลิตข้าววิสาหกิจชุมชน บ้านลำเหย หมู่ที่ 2
ผลิตภัณฑ์ถังขยะ
พันธุ์ข้าวปลูก,ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
ถังขยะ และบุ๋งกี้จากยางรถยนต์
ผู้ใหญ่พงษ์ชัย แจ้งธรรมมา
รองเดชา เมืองเชียงหวาน
เบอร์โทร 087-1560269
เบอร์โทร 081-9412612
ผลิตภัณฑ์ น้ำพุ น้ำล้น หมู่ที่ 8
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบต่างๆ หมู่ที่ 13
น้ำพุ น้ำล้น
กระเป๋าแบบต่างๆ ตะกร้า จากเส้นพลาสติก
คุณปติภณ คงวุฒิกรวรา
คุณสมใจ ศรียา
เบอร์โทร 089-7617491
เบอร์โทร 084-9423432
สวนกล้วยไม้ หมู่ที่ 14
ผลิตภัณฑ์ตะฆ้องจักรสานไม้ไผ่ หมู่ที่13
คุณประทีป ตะโกอินทร์
คุณสายพาน คำกงลาด
เบอร์โทร 087-9215389
เบอร์โทร 085-1938419

นับจำนวนผู้เข้าชม