ประ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปูยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนฐ.ถ.90-010

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว/กำเเพง พร้อมประตูทางเข้าออก 3 ช่อง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว/กำเเพง พร้อมประตูทางเข้า-ออก 3 ช่องทาง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำลเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เปลี่ยนเเปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติดคอนกรีตบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๕๖ เมตร ยาว ๙๘ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย หมู่ที่ ๔ แบบปลูกหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านทุ่งสีหลง หมู่ที่ 1 ตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลำเหย-รางมูก หมู่ที่ 4-10 ตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านลำเหย - รางมูก หมู่ 4,10 ตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งสีหลง หมู่ที่ 1 ตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณศาลาเอนกประสงค์ อบต.ลำเหย หมู่ที่ 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณศาลาเอนกประสงค์ อบต.ลำเหย หมู่ที่ 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณที่ทำการ อบต.ลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ 8
รายงานผลการพิจารณาเเละขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนิคม หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 13
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างหอถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจรารจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 (e-bidding)
ผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุถังขยะมูลฝอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 แปลง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอาคารเเบบสำนักงานเคลื่อนที่ (น๊อคดาว์น) พร้อมตกเเต่งภายใน พร้อมตกเเต่งภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผืวจราจรพร้อมขยายจาก 3 เมตร เป็น 4 เมตร พร้อมฝังท่อและบ่อพักหมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องการประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ครั้งที่ 3